Recent Submissions

 • Guia per al disseny d'espais públics amb perspectiva de gènere interseccional 

  Departament de Territori (2023)
  Guia que analitza les desigualtats estructurals en l'àmbit de l'urbanisme i els espais públics des d'una perspectiva de gènere i proposa transformacions dels nostres entorns perquè equips tècnics de ...
 • Els termes tradicionals dels pobles del Pallars Jussà i els béns comunals 

  Departament de Polítiques Digitals i Territori; Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) (2021-12)
  Estudi elaborat pel Servei Cientificotècnic de Cartografia i SIG de la Universitat de Lleida que dibuixa a escala 1:50.000 els termes tradicionals de cada poble del Pallars Jussà i en descriu les fonts ...
 • Els termes tradicionals dels pobles de la Cerdanya i els béns comunals 

  Departament de Territori i Sostenibilitat; Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA); Fundació del Món Rural (2019-02)
  Estudi elaborat pel Servei Cientificotècnic de Cartografia i SIG de la Universitat de Lleida que dibuixa a escala 1:50.000 els termes tradicionals de cada poble de la Cerdanya i en descriu les fonts que ...
 • Els termes tradicionals dels pobles de l'Alt Urgell i els béns comunals 

  Departament de Territori i Sostenibilitat; Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA); Fundació del Món Rural (2019-02)
  Estudi elaborat pel Servei Cientificotècnic de Cartografia i SIG de la Universitat de Lleida que dibuixa a escala 1:50.000 els termes tradicionals de cada poble de l'Alt Urgell i en descriu les fonts ...
 • Els termes tradicionals dels pobles de l'Alta Ribagorça i els béns comunals 

  Departament de Territori i Sostenibilitat; Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA); Fundació del Món Rural (2018-05)
  Estudi elaborat pel Servei Cientificotècnic de Cartografia i SIG de la Universitat de Lleida que dibuixa a escala 1:50.000 els termes tradicionals de cada poble de l'Alta Ribagorça i en descriu les fonts ...
 • Béns comunals i termes tradicionals del Pallars Sobirà: [un sistema d'organització del passat per gestionar el present] 

  Departament de Territori i Sostenibilitat; Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA); Fundació del Món Rural (2016-07)
  Treball de reflexió sobre els béns comunals, que entre altres coses conté un marc legal, una proposta de definició, una descripció dels usos que poden acollir els béns comunals i unes propostes per ...
 • Estrategia deth Pirenèu: èishi d'accion e principaus projèctes transformadors 

  Departament de Territori (2023-04)
  Full de ruta per impulsar el desenvolupament de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, Solsonès, Berguedà i Ripollès, prioritzant la cohesió territorial, el dinamisme econòmic, la vitalitat social i ...
 • Estratègia del Pirineu: eixos d'actuació i principals projectes transformadors 

  Departament de Territori (2023-04)
  Full de ruta per impulsar el desenvolupament de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, Solsonès, Berguedà i Ripollès, prioritzant la cohesió territorial, el dinamisme econòmic, la vitalitat social i ...
 • Polígons industrials i sectors d'activitat econòmica 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2007-10)
  Aquesta guia proporciona uns criteris i unes pautes útils en els processos de planificació, projectació i implantació en el territori dels espais industrials de Catalunya, en especial els polígons ...
 • CTC: sessió 26/abril/2022 

  Comissió de Territori de Catalunya (2022-04-26)
 • CTC: sessió 25/febrer/2022 

  Comissió de Territori de Catalunya (2022-02-25)
 • CTC: sessió 07/març/2023 

  Comissió de Territori de Catalunya (2023-03-07)
 • CTC: sessió 06/febrer/2023 

  Comissió de Territori de Catalunya (2023-02-06)
 • Els béns comunals a l'Alt Pirineu i Aran: estudi sobre la situació i les perspectives dels espais comunals a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques; Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) (2008-10)
  Treball que reflexiona sobre la situació actual dels béns comunals a l’Alt Pirineu i Aran, analitzant la seva realitat, la seva situació de facto i també la normativa que els hi és d’aplicació. Es ...
 • Guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques; Universitat Autònoma de Barcelona. Observatori de la Urbanització (2010-07)
  La vocació de la guia és proporcionar una pauta metodològica que faciliti la redacció dels estudis, oferir-se com a mostra per a seguir en diferents tipus d’actuacions i proporcionar un ventall ampli ...
 • Alt Pirineu i Aran: pla territorial parcial 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2008-07)
  Recull de tota la informació sobre aquest Pla territorial dividit en sis capítols, dos annexos que contenen una síntesi de l'estudi econòmic i financer i una síntesi de la memòria ambiental, les normes ...
 • Ponent (Terres de Lleida): pla territorial parcial 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2009-04)
  El Pla ordena el desenvolupament urbanístic de l’àmbit i protegeix els valors naturals, la connectivitat ecològica i els espais significatius d’interès paisatgístic, defineix les estratègies de creixement ...
 • Comarques Centrals: pla territorial parcial 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2010-07)
  Text del Pla territorial parcial que comprèn el territori que abasten les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès. Conté la memòria, els plànols d'ordenació i les Normes d'ordenació ...
 • Comarques Gironines: pla territorial parcial 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2010-12)
  Text del Pla territorial parcial de les comarques gironines, que ordena el territori que abasten les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i ...
 • Camp de Tarragona: pla territorial parcial 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2010-09)
  El Pla ordena el desenvolupament urbanístic de l’àmbit i protegeix els valors naturals, la connectivitat ecològica i els espais significatius d’interès paisatgístic, defineix les estratègies de creixement ...

More