Now showing items 1-20 of 140

  • Agenda urbana de Catalunya 

   Departament de Territori i Sostenibilitat (2018)
   Vídeo divulgatiu explicatiu de la nova agenda urbana de Catalunya, com a model de desenvolupament urbà sostenible, nascut l'octubre de 2016 a la conferència Habitat III de les Nacions Unides.
  • Alt Pirineu i Aran: catàleg de paisatge 

   Departament de Polítiques Digitals i Territori; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2021)
   Setè catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a l'Alt Pirineu i Aran. Identifica 20 unitats de paisatge, per a cadascuna ...
  • Alt Pirineu i Aran: pla territorial parcial 

   Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2008-07)
   Recull de tota la informació sobre aquest Pla territorial dividit en sis capítols, dos annexos que contenen una síntesi de l'estudi econòmic i financer i una síntesi de la memòria ambiental, les normes ...
  • Anàlisi gestió del litoral: 2018, 2019 i 2020 

   Departament de Polítiques Digitals i Territori (2021)
   Aquest treball analitza els expedients tramitats els anys 2018, 2019 i 2020, pel Servei de Gestió del Litoral de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral.
  • Els béns comunals a l'Alt Pirineu i Aran: estudi sobre la situació i les perspectives dels espais comunals a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran 

   Departament de Política Territorial i Obres Públiques; Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) (2008-10)
   Treball que reflexiona sobre la situació actual dels béns comunals a l’Alt Pirineu i Aran, analitzant la seva realitat, la seva situació de facto i també la normativa que els hi és d’aplicació. Es ...
  • Béns comunals i termes tradicionals del Pallars Sobirà: [un sistema d'organització del passat per gestionar el present] 

   Departament de Territori i Sostenibilitat; Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA); Fundació del Món Rural (2016-07)
   Treball de reflexió sobre els béns comunals, que entre altres coses conté un marc legal, una proposta de definició, una descripció dels usos que poden acollir els béns comunals i unes propostes per ...
  • El Camp de Tarragona: catàleg de paisatge 

   Departament de Territori i Sostenibilitat; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2012)
   Segon catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat al Camp de Tarragona. Identifica 29 unitats de paisatge, per a cadascuna de ...
  • Camp de Tarragona: pla territorial parcial 

   Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2010-09)
   El Pla ordena el desenvolupament urbanístic de l’àmbit i protegeix els valors naturals, la connectivitat ecològica i els espais significatius d’interès paisatgístic, defineix les estratègies de creixement ...
  • Capítols i treballs preliminars del Llibre blanc de les estacions de muntanya 

   Departament de Territori i Sostenibilitat (2020-03)
  • Caracterització del litoral català 

   Departament de Territori i Sostenibilitat (2018)
   Aquest treball categoritza el litoral català segons les diverses tipologies de costa, distingint els diferents trams del front litoral segons si es tracta de platges naturals o de platges urbanes, de ...
  • Catalonia 2050: towards an inclusive, green and digital society 

   Desconegut/da (2022)
   Vídeo promocional projectat a l'estand de la Generalitat de Catalunya en el marc del World Urban Forum 11 (WUF11) celebrat a Katowice (Polònia) del 26 al 30 de juny de 2022.
  • Catalonia, a green future: conclusions and papers of the cycle 

   Departament de Territori i Sostenibilitat (2021)
   Recull de les ponències presentades a les jornades Catalunya Futur Verd, celebrades a Barcelona del 22 de març al 18 de maig de 2017.
  • Catalunya futur verd: conclusions i ponències del cicle de jornades de treball i reflexió 

   Departament de Territori i Sostenibilitat (2018-11)
   Recull de les ponències presentades a les jornades Catalunya Futur Verd, celebrades a Barcelona del 22 de març al 18 de maig de 2017.
  • Comarques Centrals: catàleg de paisatge 

   Departament de Territori i Sostenibilitat; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2019)
   Sisè catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a les Comarques Centrals. S'organitza en set blocs, precedits d'un preàmbul. ...
  • Comarques Centrals: pla territorial parcial 

   Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2010-07)
   Text del Pla territorial parcial que comprèn el territori que abasten les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès. Conté la memòria, els plànols d'ordenació i les Normes d'ordenació ...
  • Comarques gironines: catàleg de paisatge 

   Departament de Territori i Sostenibilitat; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2014)
   Quart catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a les Comarques Gironines. Identifica 26 unitats de paisatge, per a cadascuna ...
  • Comarques Gironines: pla territorial parcial 

   Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2010-12)
   Text del Pla territorial parcial de les comarques gironines, que ordena el territori que abasten les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i ...
  • Comissions d'urbanisme. 2014 

   Departament de Territori i Sostenibilitat (2014-12)
  • Comissions d'urbanisme. 2015 

   Departament de Territori i Sostenibilitat (2016-01)
  • Comissions d'urbanisme. 2016 

   Departament de Territori i Sostenibilitat (2017)