Collections in this community

Recent Submissions

 • Alt Pirineu i Aran: pla territorial parcial 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2008-07)
  Recull de tota la informació sobre aquest Pla territorial dividit en sis capítols, dos annexos que contenen una síntesi de l'estudi econòmic i financer i una síntesi de la memòria ambiental, les normes ...
 • Ponent (Terres de Lleida): pla territorial parcial 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2009-04)
  El Pla ordena el desenvolupament urbanístic de l’àmbit i protegeix els valors naturals, la connectivitat ecològica i els espais significatius d’interès paisatgístic, defineix les estratègies de creixement ...
 • Comarques Centrals: pla territorial parcial 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2010-07)
  Text del Pla territorial parcial que comprèn el territori que abasten les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès. Conté la memòria, els plànols d'ordenació i les Normes d'ordenació ...
 • Comarques Gironines: pla territorial parcial 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2010-12)
  Text del Pla territorial parcial de les comarques gironines, que ordena el territori que abasten les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i ...
 • Camp de Tarragona: pla territorial parcial 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2010-09)
  El Pla ordena el desenvolupament urbanístic de l’àmbit i protegeix els valors naturals, la connectivitat ecològica i els espais significatius d’interès paisatgístic, defineix les estratègies de creixement ...
 • Terres de l'Ebre: pla territorial parcial 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2010-12)
  El Pla ordena el desenvolupament urbanístic de l’àmbit i protegeix els valors naturals, la connectivitat ecològica i els espais significatius d’interès paisatgístic, defineix les estratègies de creixement ...
 • Catalunya futur verd: conclusions i ponències del cicle de jornades de treball i reflexió 

  Departament de Territori i Sostenibilitat (2018-11)
  Recull de les ponències presentades a les jornades Catalunya Futur Verd, celebrades a Barcelona del 22 de març al 18 de maig de 2017.
 • Catalonia, a green future: conclusions and papers of the cycle 

  Departament de Territori i Sostenibilitat (2021)
  Recull de les ponències presentades a les jornades Catalunya Futur Verd, celebrades a Barcelona del 22 de març al 18 de maig de 2017.
 • Planejament territorial: criteris 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2006)
  Descriu els 15 criteris bàsics a partir dels quals es desenvolupa el Programa de Planificació Territorial de Catalunya.