Collections in this community

Recent Submissions

  • Anàlisi gestió del litoral: 2018, 2019 i 2020 

    Departament de Polítiques Digitals i Territori (2021)
    Aquest treball analitza els expedients tramitats els anys 2018, 2019 i 2020, pel Servei de Gestió del Litoral de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral.
  • Caracterització del litoral català 

    Departament de Territori i Sostenibilitat (2018)
    Aquest treball categoritza el litoral català segons les diverses tipologies de costa, distingint els diferents trams del front litoral segons si es tracta de platges naturals o de platges urbanes, de ...