Now showing items 1-7 of 7

  • Les Terres de Lleida: catàleg de paisatge 

   Departament de Política Territorial i Obres Públiques; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2010)
   Primer catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a les Terres de Lleida. Identifica 22 unitats de paisatge, per a cadascuna ...
  • El Camp de Tarragona: catàleg de paisatge 

   Departament de Territori i Sostenibilitat; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2012)
   Segon catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat al Camp de Tarragona. Identifica 29 unitats de paisatge, per a cadascuna de ...
  • Les Terres de l'Ebre: catàleg de paisatge 

   Departament de Territori i Sostenibilitat; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2013-12)
   Tercer catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a les Terres de l'Ebre. Identifica 19 unitats de paisatge, per a cadascuna ...
  • Comarques gironines: catàleg de paisatge 

   Departament de Territori i Sostenibilitat; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2014)
   Quart catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a les Comarques Gironines. Identifica 26 unitats de paisatge, per a cadascuna ...
  • La Regió Metropolitana de Barcelona: catàleg del paisatge 

   Departament de Territori i Sostenibilitat; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2017)
   Cinquè catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a la Regió Metropolitana de Barcelona. Identifica 25 unitats de paisatge, ...
  • Comarques Centrals: catàleg de paisatge 

   Departament de Territori i Sostenibilitat; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2019)
   Sisè catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a les Comarques Centrals. S'organitza en set blocs, precedits d'un preàmbul. ...
  • Alt Pirineu i Aran: catàleg de paisatge 

   Departament de Polítiques Digitals i Territori; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2021)
   Setè catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a l'Alt Pirineu i Aran. Identifica 20 unitats de paisatge, per a cadascuna ...