Recent Submissions

 • El Camp de Tarragona: catàleg de paisatge 

  Departament de Territori i Sostenibilitat; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2012)
  Segon catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat al Camp de Tarragona. Identifica 29 unitats de paisatge, per a cadascuna de ...
 • Les Terres de l'Ebre: catàleg de paisatge 

  Departament de Territori i Sostenibilitat; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2013-12)
  Tercer catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a les Terres de l'Ebre. Identifica 19 unitats de paisatge, per a cadascuna ...
 • Comarques gironines: catàleg de paisatge 

  Departament de Territori i Sostenibilitat; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2014)
  Quart catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a les Comarques Gironines. Identifica 26 unitats de paisatge, per a cadascuna ...
 • Les Terres de Lleida: catàleg de paisatge 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2010)
  Primer catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a les Terres de Lleida. Identifica 22 unitats de paisatge, per a cadascuna ...
 • La Regió Metropolitana de Barcelona: catàleg del paisatge 

  Departament de Territori i Sostenibilitat; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2017)
  Cinquè catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a la Regió Metropolitana de Barcelona. Identifica 25 unitats de paisatge, ...
 • Alt Pirineu i Aran: catàleg de paisatge 

  Departament de Polítiques Digitals i Territori; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2021)
  Setè catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a l'Alt Pirineu i Aran. Identifica 20 unitats de paisatge, per a cadascuna ...
 • Comarques Centrals: catàleg de paisatge 

  Departament de Territori i Sostenibilitat; Observatori del Paisatge (Catalunya) (2019)
  Sisè catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a les Comarques Centrals. S'organitza en set blocs, precedits d'un preàmbul. ...