Anàlisi referent a les modificacions i a les noves figures de planejament general que han entrat en vigor durant l’any d’estudi. Es classifiquen segons la seva finalitat i l’interès públic.

Recent Submissions