Now showing items 1-7 of 7

  • Els béns comunals a l'Alt Pirineu i Aran: estudi sobre la situació i les perspectives dels espais comunals a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran 

   Departament de Política Territorial i Obres Públiques; Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) (2008-10)
   Treball que reflexiona sobre la situació actual dels béns comunals a l’Alt Pirineu i Aran, analitzant la seva realitat, la seva situació de facto i també la normativa que els hi és d’aplicació. Es ...
  • Béns comunals i termes tradicionals del Pallars Sobirà: [un sistema d'organització del passat per gestionar el present] 

   Departament de Territori i Sostenibilitat; Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA); Fundació del Món Rural (2016-07)
   Treball de reflexió sobre els béns comunals, que entre altres coses conté un marc legal, una proposta de definició, una descripció dels usos que poden acollir els béns comunals i unes propostes per ...
  • Termes tradicionals dels pobles d'Aran 

   Departament de Territori i Sostenibilitat; Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) (2018-02)
   L'objectiu d'aquest treball és plasmar cartogràficament, a escala 1:50.000, els límits dels termes tradicionals dels pobles de l’Aran, delimitació en la qual els béns comunals hi tenen una transcendència ...
  • Els termes tradicionals dels pobles de l'Alta Ribagorça i els béns comunals 

   Departament de Territori i Sostenibilitat; Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA); Fundació del Món Rural (2018-05)
   Estudi elaborat pel Servei Cientificotècnic de Cartografia i SIG de la Universitat de Lleida que dibuixa a escala 1:50.000 els termes tradicionals de cada poble de l'Alta Ribagorça i en descriu les fonts ...
  • Els termes tradicionals dels pobles de la Cerdanya i els béns comunals 

   Departament de Territori i Sostenibilitat; Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA); Fundació del Món Rural (2019-02)
   Estudi elaborat pel Servei Cientificotècnic de Cartografia i SIG de la Universitat de Lleida que dibuixa a escala 1:50.000 els termes tradicionals de cada poble de la Cerdanya i en descriu les fonts que ...
  • Els termes tradicionals dels pobles de l'Alt Urgell i els béns comunals 

   Departament de Territori i Sostenibilitat; Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA); Fundació del Món Rural (2019-02)
   Estudi elaborat pel Servei Cientificotècnic de Cartografia i SIG de la Universitat de Lleida que dibuixa a escala 1:50.000 els termes tradicionals de cada poble de l'Alt Urgell i en descriu les fonts ...
  • Els termes tradicionals dels pobles del Pallars Jussà i els béns comunals 

   Departament de Polítiques Digitals i Territori; Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) (2021-12)
   Estudi elaborat pel Servei Cientificotècnic de Cartografia i SIG de la Universitat de Lleida que dibuixa a escala 1:50.000 els termes tradicionals de cada poble del Pallars Jussà i en descriu les fonts ...