Anàlisi del sòl urbà llest per edificar, tenint en compte si està destinat per a ús residencial o activitat econòmica. Aquest treball es publica cada dos anys des de 2015.

Recent Submissions