Now showing items 3-3 of 3

    • Pla director de les estacions de muntanya 

      Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2006-11)
      Recull els treballs que han servit per a l'elaboració d'aquest Pla, en especial el Pla estratègic del turisme de la neu elaborat per l'ACEM el 2004 i altres estudis, com el referent al canvi climàtic i ...