Presenta de manera sintètica les principals dades dels accidents de trànsit amb víctimes, que han succeït durant l’any descrit a la xarxa de carreteres que és competència de la Generalitat de Catalunya.

Recent Submissions