Now showing items 1-1 of 1

    • Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports 2009-2015 

      Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2009-01-15)
      Aquest document defineix les actuacions pendents i les eines adequades que l'Administració he de dotar per desenvolupar plenament la xarxa aeroportuària necessària amb la incorporació de la nova xarxa ...