Publicació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya que tenia el propòsit de recollir i divulgar entre els especialistes, el contingut essencial dels treballs que promovia el Departament en el marc de la seva responsabilitat de planificació. Actualment aquesta revista s'ha deixat de publicar.

Recent Submissions