Recent Submissions

  • Prevention of sexual harassment on public transport 

    Departament de Territori (2023)
    Presentation of the Plan of measures for the prevention of sexual harassment in public transport, approved in June of last year, which defines the actions that are expected to be carried out by the ...
  • Prevenció de l'assetjament sexual al transport públic 

    Departament de Territori (2023)
    Presentació del Pla de mesures per a la prevenció de l’assetjament sexual en el transport públic, aprovat al juny de l’any passat, que defineix les accions que es preveuen portar a terme des del Govern ...