Recent Submissions

  • Agenda catalana del corredor mediterrani: desembre de 2018 

    Departament de Territori i Sostenibilitat (2018-12)
    Document que sintetitza l’estratègia i la planificació infraestructural intermodal del Govern de Catalunya al voltant del corredor mediterrani. En fa un diagnòstic de la situació actual que servirà com ...
  • Agenda catalana del corredor mediterrani: maig de 2022 

    Departament de Polítiques Digitals i Territori (2022-05)
    Actualització del document que sintetitza l’estratègia i la planificació infraestructural intermodal del Govern de Catalunya al voltant del corredor mediterrani. En fa un diagnòstic de la situació actual ...