Collections in this community

Recent Submissions

  • Avaluació de disseny dels ajuts al pagament del lloguer de l'habitatge 

    Raya, Josep Maria (2020)
    El document analitza l'eficàcia, l'eficiència, la rellevància i la sostenibilitat de la política d'ajuts al pagament del lloguer. La política ha tingut èxit a l'hora d'assolir els seus objectius ...
  • Guia pràctica per a l'accés a l'habitatge a Catalunya 

    Departament de Política Territorial i Obres Públiques (1987)
    Tant si es tracta de la compra d'un habitatge nou com d'un de segona mà o del lloguer d'un habitatge, cal que el comprador/llogater prengui una sèrie de precaucions. Aquesta guia enumera quins son els ...