Recent Submissions

 • Estudi de l'anàlisi del potencial renovable a les infraestructures de Catalunya 

  SENER (2022-01-26)
  L'estudi analitza el potencial de generació d’energies renovables a la xarxa actual d’infraestructures de Catalunya, amb un estudi comparatiu a partir de l’anàlisi de casos i projectes internacionals; ...
 • Estudi d'avaluació ex-post d'infraestructures de mobilitat 2017 

  Departament de Territori i Sostenibilitat; CENIT, Centre d'Innovació del Transport (2020-01)
  El present document té per objecte l’avaluació ex-post de les infraestructures que s’han finalitzat al 2017, però també inclou l’avaluació d’algunes actuacions que es van dur a terme en anys anteriors ...
 • Estudi d'avaluació ex-post d'infraestructures de mobilitat 2018 

  Ribas Domingo, Santi; Palomo Cuenca, Albert; Janot Feliu, Jordi; González Miret, Gabriel Rayco; Saurí, Sergi; Garrido Salsas, Francisco Javier; Puche, Blanca; Cubas Martí, Irene de (2020-07)
  L'avaluació ex-post d'infraestructures de transport es basa en l’evidència de dades registrades durant la fase d’operació que permeti contrastar les hipòtesis adoptades en l’anàlisi ex-ante i verificar ...
 • Estudi d'avaluació ex-post d'infraestructures de mobilitat 2019 

  Ribas Domingo, Santi; Palomo Cuenca, Albert; Janot Feliu, Jordi; González Miret, Gabriel Rayco; Parés Velarde, Joan; Saurí, Sergi; Reyes Díaz, Andrés; Garrido Salsas, Francisco Javier; Cubas Martí, Irene de (2021-12)
  L'avaluació ex-post d'infraestructures de transport es basa en l’evidència de dades registrades durant la fase d’operació que permeti contrastar les hipòtesis adoptades en l’anàlisi ex-ante i verificar ...