Recent Submissions

  • Economia i societat digitals de Catalunya. DESI 2020 

    Departament de Polítiques Digitals i Territori (2021)
    La Comissió Europea, entre les seves prioritats de caràcter estratègic, aborda el Mercat Únic Digital com a marc per al desenvolupament de polítiques digitals. Per tal de monitoritzar el rendiment digital ...
  • Ecosistema del sector New Space a Catalunya: radiografia i variants socioeconòmiques 

    Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (2021)
    Fotografia actualitzada de les entitats que configuren l’ecosistema del sector NewSpace a Catalunya l’any 2021, així com l’anàlisi de les principals variables socioeconòmiques (facturació, ocupació, ...