Enviaments recents

  • BIM: de la prospectiva a la pràctica [audiovisual] 

    Departament de Territori (2023-02)
    Audiovisual que explica la implementació del BIM en l'obra civil i l'edificació que promou la majoria de departaments del Govern i organismes del sector públic.