Recent Submissions

 • Guia pràctica de facilitats per a la circulació ciclista en zones urbanes 

  Departament de Territori (2022-11)
  Aquesta guia neix amb l'objectiu d'actuar en l'ordenació i planificació de les infraestructures viàries, i potenciar l'educació dels ciclistes i dels no ciclistes per a crear una nova cultura de la ...
 • Estratègia catalana de la bicicleta 2025: unim forces per una Catalunya pedalable i pedalada 

  Departament de Territori i Sostenibilitat (2019)
  S'estableixen les eines de planificació i desenvolupament, promoció i formació per a impulsar l'ús de la bicicleta com a mode de transport actiu i sostenible, tant per motius de mobilitat quotidiana com ...
 • Pla Estratègic de la Bicicleta a Catalunya 2008-2012 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2009-11)
  Aquest Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya té la finalitat d’establir eines efectives de planificació i desenvolupament per a promoure la bicicleta com a mode de transport, lleure, esport i turisme.
 • Manual for the design of cyclepaths in Catalonia 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2008-05)
  Manual addressed to those responsible for the design, construction and maintenance of urban and interurban cycle paths, which includes, among others, aspects of the design methodology, the types of cycle ...
 • Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2008-05)
  Manual dirigido a los responsables del diseño, construcción y mantenimiento de vías ciclistas, urbanas e interurbanas, que incluye, entre otros, aspectos la metodología de diseño, las tipologías de vías ...
 • Manual de senyalització d'orientació en rutes cicloturístiques i vies ciclistes 

  Departament de Territori i Sostenibilitat (2017-10)
  El context heterogeni de vies i rutes ciclistes ha propiciat la manca d’un model uniforme de senyalització d’orientació català. Això ha propiciat la redacció d'aquest manual específic per a la senyalització ...
 • Guia pràctica de facilitats per a la circulació de vianants en zones urbanes 

  Departament de Territori i Sostenibilitat (2020-09)
  La guia ofereix una ajuda als municipis perquè puguin recórrer a mesures eficaces per fer front a el problema de la seguretat de vianants. El públic a què va essencialment dirigit es compon d'enginyers, ...
 • Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya 

  Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2007-05)
  Manual adreçat als responsables del disseny, la construcció i el manteniment de vies ciclistes, urbanes i interurbanes, que inclou, entre d’altres, aspectes la metodologia de disseny, les tipologies de ...
 • Recomanacions per a ens locals per fer vies ciclistes urbanes 

  Departament de Territori i Sostenibilitat (2020-06-05)
  Manual amb l'objectiu d'assessorar els ens locals i agents responsables de la gestió de la mobilitat de les ciutats amb criteris de disseny i implantació de vies ciclistes urbanes, ja siguin segregades o ...