Now showing items 1-2 of 2

  • Catàleg de carreteres de Catalunya: 2015 

   Departament de Territori i Sostenibilitat (2015-04)
   Relació detallada i la classificació per categories de totes les carreteres no reservades a la titularitat de l’Estat ja sia de la Generalitat de Catalunya o de les diferents diputacions del territori ...
  • Estructura i contingut del catàleg de carreteres: catàleg general 

   Hereu Ferrer, Antoni; Martínez López, Núria (2017-01)
   Compendi de la totalitat de la xarxa de carreteres de Catalunya, indicant les seves principals característiques i les diferents titularitats, així com els diversos actors implicats en la seva gestió.