Recull i síntesi de les actuacions de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre en matèria de vialitat hivernal durant la temporada que es descriu, amb indicació dels recursos econòmics, materials i humans mobilitzats, així com de la informació processada i transmesa.

Recent Submissions

 • Vialitat hivernal: memòria. Temporada 2018-2019 

  Departament de Territori i Sostenibilitat (2019-10)
  Document que recull i sintetitza les actuacions de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre en matèria de vialitat hivernal durant la temporada 2018-2019, amb indicació dels recursos ...
 • Vialitat hivernal: memòria. Temporada 2016-2017 

  Departament de Territori i Sostenibilitat (2017-11)
  Document que recull i sintetitza les actuacions de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre en matèria de vialitat hivernal durant la temporada 2016-2017, amb indicació dels recursos ...
 • Vialitat hivernal: memòria. Temporada 2015-2016 

  Departament de Territori i Sostenibilitat (2016-11)
  Document que recull i sintetitza les actuacions de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre en matèria de vialitat hivernal durant la temporada 2015-2016, amb indicació dels recursos ...