Recent Submissions

  • Primera pedra del nou port esportiu de Roses [fullet] 

    Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2001)
    Tríptic d'informació sobre el port esportiu de Roses que vol cobrir la demanda de punts d'amarratge al litoral gironí i permetrà integrar-lo plenament dins el teixit urbà de la vila.
  • Guia de ports i turisme nàutic de Catalunya 2021 

    Departament de Territori i Sostenibilitat (2021)
    Amb aquesta guia es posa a l’abast dels usuaris i dels professionals del sector portuari i nàutic una eina de treball i consulta útil, fàcil i assequible, on es poden trobar dades com les de contacte ...