Recent Submissions

  • Pla de ports de Catalunya: horitzó 2030 

    Departament de Polítiques Digitals i Territori (2021)
    Instrument que determina les grans línies de planificació i ordenació de les infraestructures i els serveis del sistema portuari que són competència de la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla suposa una ...