L’objectiu de l’enquesta és obtenir dades sobre l’ús i la percepció de la bicicleta per part de la població resident a Catalunya, tant com a mitjà de transport d’ús quotidià (urbà o interurbà) com per a la pràctica del ciclisme esportiu, lúdic o turístic. És anual i la metodologia consisteix a realitzar entrevistes telefòniques assistides per ordinador per una mostra significativa estadísticament de la població de Catalunya entre 12 i 79 anys.

Recent Submissions