Publicació periòdica bimestral que, mitjançant el tractament de temes monogràfics, pretenia aportar idees i dades sobre l'organització de l'espai i del territori, l'edificació i les infraestructures a Catalunya. Aquesta revista es va deixar de publicar l'any 2006.

Recent Submissions

More