Els aforaments de trànsit serveixen per mesurar la intensitat i comptabilitzar el volum de vehicles que passen per les carreteres on estan instal·lats. L'objecte del document és donar a conèixer la demanda de mobilitat a les carreteres, és a dir, l'ús que es fa d'aquestes infraestructures durant l'any.

Recent Submissions